Johto- ja kaapeliteollisuus globalisoituneessa maailmassa

Johto- ja kaapeliteollisuus globalisoituneessa maailmassa

Grand View Researchin tuoreessa raportissa arvioidaan, että maailmanlaajuisten johtojen ja kaapelien markkinoiden koon ennustetaan kasvavan 4,2 prosentin yhdistetyllä vuotuisella kasvuvauhdilla (CAGR) vuosina 2022–2030. Markkinakoon arvoksi vuonna 2022 arvioitiin 202,05 miljardia dollaria. ennustettu liikevaihto vuonna 2030 on 281,64 miljardia dollaria.Aasian ja Tyynenmeren alue muodosti johto- ja kaapeliteollisuuden suurimman liikevaihdon vuonna 2021 37,3 prosentin markkinaosuudella.Euroopassa vihreän talouden kannustimet ja digitalisointialoitteet, kuten Digital Agendas for Europe 2025, lisäävät johtojen ja kaapelien kysyntää.Pohjois-Amerikan alueella datan kulutus on kasvanut valtavasti, mikä on johtanut merkittävien teleyritysten, kuten AT&T:n ja Verizonin, investointeihin kuituverkkoihin.Raportissa mainitaan myös kasvava kaupungistuminen ja kasvava infrastruktuuri maailmanlaajuisesti ovat eräitä tärkeimpiä markkinoita ohjaavia tekijöitä.Mainitut tekijät ovat vaikuttaneet sähkön ja energian kysyntään liike-, teollisuus- ja asuinrakentamisen aloilla.

uutiset 1

Yllä oleva on linjassa Tratos Ltd:n toimitusjohtajan tohtori Maurizio Bragagni OBE:n tutkimuksen tärkeimpien tulosten kanssa, jossa hän analysoi syvästi toisiinsa liittyvää maailmaa, johon globalisaatiosta hyötyminen on vaikuttanut eri tavalla.Globalisaatio on prosessi, jota ovat ohjanneet teknologinen kehitys ja muutokset maailmanlaajuisessa talouspolitiikassa, jotka ovat helpottaneet kansainvälistä kauppaa ja investointeja.Lanka- ja kaapeliteollisuus on globalisoitunut yhä enemmän, ja yritykset toimivat yli rajojen hyödyntääkseen alhaisempia tuotantokustannuksia, pääsyä uusille markkinoille ja muita etuja.Johtoja ja kaapeleita käytetään monissa sovelluksissa, mukaan lukien tietoliikenne, energiansiirto sekä auto- ja ilmailuteollisuus.

Älyverkkojen päivitys ja globalisaatio

Ennen kaikkea yhteenliitetty maailma tarvitsee älykkäitä verkkoyhteyksiä, mikä johtaa kasvaviin investointeihin uusiin maanalaisiin ja merenalaisiin kaapeleihin.Voimansiirto- ja jakelujärjestelmien älykäs uudistaminen ja älykkäiden verkkojen kehittäminen ovat vauhdittaneet kaapeli- ja lankamarkkinoiden kasvua.Uusiutuvan energian tuotannon lisääntymisen myötä sähkökaupan odotetaan lisääntyvän, mikä puolestaan ​​johtaa suurkapasiteettisten yhdyslinjojen rakentamiseen, mikä puolestaan ​​ohjaa johto- ja kaapelimarkkinoita.

Tämä kasvava uusiutuvan energian kapasiteetti ja energiantuotanto ovat kuitenkin lisänneet maiden tarvetta liittää siirtojärjestelmänsä toisiinsa.Tämän kytkennän odotetaan tasapainottavan sähkön tuotantoa ja kysyntää sähkön viennin ja tuonnin kautta.

Vaikka on totta, että yritykset ja maat ovat riippuvaisia ​​toisistaan, globalisaatio on välttämätöntä toimitusketjujen turvaamiseksi, asiakaspohjan kasvattamiseksi, ammattitaitoisen ja kouluttamattoman työvoiman löytämiseksi sekä tavaroiden ja palvelujen tarjoamiseksi väestölle.Tohtori Bragagni huomauttaa, että globalisaation hyödyt eivät jakaudu tasaisesti.Jotkut yksilöt ja yhteisöt ovat menettäneet työpaikkoja, alentaneet palkkoja ja heikentyneet työ- ja kuluttajansuojastandardit.

Yksi suuri trendi kaapelinvalmistusteollisuudessa on ollut ulkoistamisen lisääntyminen.Monet yritykset ovat siirtäneet tuotantoaan alhaisempien työvoimakustannusten maihin, kuten Kiinaan ja Intiaan, vähentääkseen kustannuksiaan ja lisätäkseen kilpailukykyään.Tämä on johtanut merkittäviin muutoksiin kaapelivalmistuksen maailmanlaajuisessa jakelussa, ja monet yritykset toimivat nyt useissa maissa.

Miksi sähköhyväksyntöjen yhdenmukaistaminen Yhdistyneessä kuningaskunnassa on ratkaisevan tärkeää

Voimakkaasti globalisoitunut maailma kärsi COVID-19-pandemian aikana, mikä aiheutti toimitusketjun häiriöitä 94 %:lle Fortune 1000 -yrityksistä, mikä aiheutti rahtikustannusten nousemisen katon läpi ja ennätykselliset toimitusviiveet.Toimialaamme vaikuttaa kuitenkin voimakkaasti myös yhdenmukaistettujen sähköstandardien puute, mikä vaatii täysimääräistä huomiota ja nopeita korjaavia toimenpiteitä.Tratos ja muut kaapelivalmistajat kärsivät menetyksistä ajan, rahan, henkilöresurssien ja tehokkuuden suhteen.Tämä johtuu siitä, että yhdelle sähköyhtiölle myönnettyä hyväksyntää ei tunnusta toinen samassa maassa, ja yhdessä maassa hyväksyttyjä standardeja ei välttämättä sovelleta toisessa maassa.Tratos tukisi sähköhyväksyntöjen yhdenmukaistamista Isossa-Britanniassa yhden laitoksen, kuten BSI:n, kautta.

Kaapeliteollisuudessa on tapahtunut merkittäviä muutoksia tuotannossa, innovaatioissa ja kilpailussa globalisaation vaikutuksesta.Huolimatta globalisaatioon liittyvistä monimutkaisista ongelmista lanka- ja kaapeliteollisuuden tulisi hyödyntää sen tarjoamia etuja ja uusia mahdollisuuksia.On kuitenkin myös elintärkeää, että teollisuus vastaa liiallisen sääntelyn, kaupan esteiden, protektionismin ja muuttuvien kuluttajien mieltymysten asettamiin haasteisiin.Toimialan muuttuessa yritysten on pysyttävä ajan tasalla näistä suuntauksista ja sopeuduttava muuttuvaan ympäristöön.


Postitusaika: 21.7.2023